tanssiterapia

Tanssiterapiaa ja psykoterapiaa, Jyväskylä

Psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on keskusteluun ja vuorovaikutukseen perustuvaa ammatillista tukea. Terapian avulla etsitään ratkaisuja asiakkaan pulmatilanteisiin ja sen tarkoitus on poistaa tai lieventää asiakkaan psyykkisiä ongelmia, joita ovat esimerkiksi ahdistus, masennus ja traumaattisten kokemusten aiheuttamat stressitilat. Ratkaisukeskeinen psykoterapia tai keskusteluapu sopii hyvin monenlaisiin tilanteisiin. Sen avulla voidaan tutkia ja etsiä ratkaisuja ja uusia näkökulmia yksittäiseen elämäntapahtumaan tai tutkia omaa elämää ja vahvistaa itsetuntemusta laajemmin.

Tanssi- ja liiketerapia

Tanssi-liiketerapia on liikkeen, kehollisuuden ja luovan tanssin hyödyntämistä psykoterapeuttisessa vuorovaikutussuhteessa.Tanssi-liiketerapiassa tutkitaan monenlaista liikettä, aistimuksia, kehon olotiloja, hengitystä, tunteita, ajatuksia, mielikuvia ja metaforia. Kehollisuuden ja luovuuden kautta asiakas voi tutkia omia tavoitteitaan ja teemojaan ja saada niihin uusia näkökulmia. Kehon voimavaroja hyödynnetään kehollisten olotilojen säätelyssä.

Ajankohtaista

Koronatilanteen vuoksi vastaanottoni  tapahtuu verkkotapaamisina 31.5.2020 saakka. Tässä toimin KELA:n antaman suosituksen mukaan, jolla pyritään välttämään turhia altistuksia. Voit ottaa yhteyttä puhelimen tai emailin kautta, mikäli etsit itsellesi terapeuttia.

Kehonkuvia – terapiaryhmä naisille

Kuka minä olen kehossani? Ryhmässä tutkitaan suhdetta omaan kehoon sekä asioita, jotka ovat haavoittaneet kehoa ja vaikuttaneet siihen myönteisesti.
Terapian tarkoituksena on vahvistaa kehon omia voimavaroja.
Ryhmä alkaa syyskussa 2016

Mitä on taideterapia? -työpajat

Työpajat ovat koulutuksellisia taideterapian esittelyjä. Jokaisessa työpajassa on lyhyt johdanto taideterapian työskentelytavoista sekä taideosuus, jossa kokeillaan tanssi-liiketerapian ja ekspressiivisen taideterapian menetelmiä.

Voit osallistua joko yhteen tai useampaan työpajaan.

Terapiasta on mahdollisuus saada KELA -korvaus

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16-67 -vuotiaille.

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen.

Lue lisää KELA:n sivuilta

Ota yhteyttä sähköpostilla auli@tanssijapsykoterapiaa.fi – tai puhelimitse 050-9194794.
Toimintapaikka: Minna Canthin Kulma. Seminaarinkatu 36, Jyväskylä