Koulutus ja työnohjaus

Koulutus

Tarjoan koulutustilaisuuksia yksityisille henkilöille sekä yhteisöille.  Koulutuspaketteja toteutetaan myös yhdessä muiden Minna Canthin Kulman terapeuttien kanssa.

Koulutukset voidaan suunnitella tilaajan tarpeiden mukaan. Kehollisuutta ja taidetta hyödyntävissä koulutuksissa voidaan tukea ammatillisia taitoja, kuten läsnäoloa ja vuorovaikutusta sekä tukea henkilöstön voimavaroja mm. erilaisten kehonrauhoittamisharjoitusten avulla. Koulutusten avulla voidaan vahvistaa yhteishenkeä sekä saada ilo ja virkistystä yhteisestä toiminnasta.

Tarjoan myös tanssi-liiketerapiamenetelmän 1-2 päivän mittaisia esittelykursseja.

Työnohjaus

Tarjoaan työnohjausta  mm. sosiaali-, terveys- ja opetusalan henkilöstölle. Työnohjauksessa voidaan paneutua asiakastyöhönn ja työssäjaksamisen kysymyksiin. Keskustelun lisäksi teemoja voidaan tutkia toiminnallisen menetelmin. Työnohjauksessa on mahdollista saada keinoja stressin vähentämiseen ja tunteiden säätelyyn.

Ota yhteyttä