Auli1
Auli Kurvinen KM on vaativan erityistason psykoterapeutti (VET), ryhmäpsykoterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, erityisopettaja sekä erityislastentarhanopettaja. Auli työskentelee yksityisenä yrittäjänä jyväskyläläisessä terapiayhteisössä Minna Canthin Kulmassa. Hänen palveluihin kuuluvat mm. psykoterapia, tanssi- liiketerapia sekä koulutus- ja ohjauspalvelut.
Psykoterapiasuuntaus, jolla Auli työskentelee on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Hän hyödyntää myös ekspressiivisen taideterapian ja kehokeskeisen psykoterapian (Moving cycle) menetelmiä. Tietoinen läsnäolo ja mielikuvaharjoitukset kuuluvat työskentelyotteeseen.

tmi Rapiat – Psykoterapiaa ja tanssiterapiaa