Tanssi-liiketerapia

Tanssi-liiketerapia on liikkeen, kehollisuuden ja luovan tanssin hyödyntämistä psykoterapiasuhteessa. Tanssi-liiketerapiassa tutkitaan monenlaista liikettä, aistimuksia, kehon olotiloja, hengitystä, tunteita, ajatuksia, mielikuvia ja metaforia. Kehollisuuden ja luovuuden kautta asiakas voi tutkia omia tavoitteitaan ja teemojaan ja saada niihin uusia näkökulmia. Kehon voimavaroja hyödynnetään kehollisten olotilojen säätelyssä, esim. hengitys tai oman rajapinnan aistiminen voi tuottaa turvallisuuden tunnetta.

Tanssi-liiketerapia soveltuu kaikille, jotka ovat halukkaita tutkimaan omaa elämäänsä liikkeen, tanssin, kehollisten harjoitusten ja muiden ilmaisujen keinoin. Sen avulla voidaan vahvistaa kehollisia voimavaroja ja vahvistaa kehonkuvaa. Tanssi- ja liiketerapia soveltuu mm. masennus- ahdistusoireiden ja traumaperäisen stressin hoitoon.

Tanssiterapia ei edellytä aiempaa perehtyneisyyttä tanssiin ja jokainen voi osallistua omista lähtökohdistaan käsin.

liiketerapia
Tanssiliiketerapiassa yhdistyvät toiminnallisuus, kehollisuus, tunteet ja ajattelu.

tanssi ja terapia
Liikkeen ja kehollisuuden kautta voi oppia arvostamaan omaa kehoaan ja löytää siitä uudenlaisia voimavaroja.

tanssi terapia
Tanssiterapia hyödyntää luovaa ilmaisua, kehotietoisuutta, liikkumista, leikillisyyttä, musiikkia, kuvaa ja tanssia.

liike terapia
Tanssi- ja liiketerapia auttaa ilmaisemaan sellaisiakin tunteita tai asioita joille ei löydy sanoja.

Avoimet tanssiterapiaryhmät, Jyväskylä

Kehonkuvia – terapiaryhmä naisille

Ryhmässä tutkitaan suhdetta omaan kehoon sekä asioita, jotka ovat haavoittaneet kehoa ja vaikuttaneet siihen myönteisesti.
Terapian tarkoituksena on vahvistaa kehon omia voimavaroja.

Seuraava ryhmä alkaa syyskuussa 2016