mck

Taideterapiaa,Tanssi-liiketerapiaa, Psykoterapiaa

Mitä on taideterapia? -työpajat kevät 2017

Haluatko tietää, mitä taideterapiat voivat käytännössä olla? Työpajat on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. Ne sopivat hoito-, kasvatus- ja terapia-alan ammattilaisille sekä itselleen terapiamuotoa etsiville.

Työpajat ovat koulutuksellisia taideterapian esittelyjä. Jokaisessa työpajassa on lyhyt johdanto taideterapian työskentelytavoista sekä taideosuus, jossa kokeillaan tanssi-liiketerapian ja ekspressiivisen taideterapian menetelmiä. Voit osallistua joko yhteen tai useampaan työpajaan.

Tutustu taideterapiaan la 4.2.17 klo 14. -15.30

Työpajassa pysähdytään taideterapian menetelmin luovuuden ja ilmaisun äärelle. Liikkeen, kirjoittamisen ja kuvallisen tekemisen kautta tarkastellaan omia voimavaroja ja jaksamista.
Raija Lundahl ja Auli Kurvinen

Liike – kuva – sana la 18.2.17 klo 13 – 14.30

Työpajassa tutkitaan miten taideilmaisun muotoja voidaan yhdistää, miten ne täydentävät toisiaan ja miten kokemuksia ja tuotoksia jaetaan sanallisesti. Miten luovuus ja symbolisuus ovat läsnä taideterapiaprosessissa?
Maarit Ylönen ja Raija Lundahl

Kehon voimavarat la 4.3.17 klo 13 – 14.30

Työpajassa tutustutaan kehon voimavaroihin ja kehon merkitykseen itsesäätelyssä. Työpajassa on kehotietoisuus-, hengitys- ja läsnäoloharjoituksia sekä kehollista kuvan tekemistä.
Auli Kurvinen, Katriina Hyvönen

 

Kehon tarinat la 18.3.2017 klo 13 – 14.30

Työpajassa tutkitaan omia kehollisia viestejä ja tunteita. Millaisia merkityksiä näille tuntemuksille voi antaa? Kehon aistimuksista ja liikkeellisestä ilmaisusta voi tehdä näkyvää tarinaa kuvallisen ilmaisun ja luovan kirjoittamisen avulla.
Raija Lundahl, Katriina Hyvönen

Hinta: Työpajaan osallistujilta peritään 10 € osallistumismaksu.
Ilmoittautuminen: Toivomme etukäteen ilmoittautumisia sähköpostilla info@mck.fi. Voit tulla myös ilman ilmoittautumista.

Paikka: Työpajat pidetään Minna Canthin Kulmassa Jyväskylässä. Osoite: Seminaarinkatu 36.

www.mck.fi