Koulutus

Tarjoan koulutustilaisuuksia yksityisille henkilöille sekä yhteisöille.  Koulutuspaketteja toteutetaan myös yhdessä muiden Minna Canthin Kulman terapeuttien kanssa.

Koulutukset voidaan suunnitella tilaajan tarpeiden mukaan. Kehollisuutta ja taidetta hyödyntävissä koulutuksissa voidaan tukea ammatillisia taitoja, kuten läsnäoloa ja vuorovaikutusta sekä tukea henkilöstön voimavaroja mm. erilaisten kehonrauhoittamisharjoitusten avulla. Koulutusten avulla voidaan vahvistaa yhteishenkeä sekä saada ilo ja virkistystä yhteisestä toiminnasta.

Ota yhteyttä